PLAN JAVNIH NABAVKI za 2019. godinu

Handler.aspx O D L U K A O GODIŠNjEM PLANU JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU, Broj: 02/5-404-8/19 od 28.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE LOPARE ZA 2019. GODINU, Broj: 02/5-404-8-2/19 od 10.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE LOPARE ZA 2019. GODINU, Broj: 02/5-404-8-3/19 od 27.11.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A O O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE LOPARE ZA 2019. GODINU, Broj: 02/5-404-8-1/19 od 18.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o vanplanskim nabavkama kao sastavnom dijelu Plana nabavki za 2019. godinu, Broj: 02/5-404-1/19 od 03.01.2019. godine