ODLUKE 2019

ODLUKE 2019

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-82-7/18 od 10.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-2-3/19 od 15.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-10-3/19 od 01.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-7-3/19 od 01.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-3-3/19 od 16.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-1-3/19 od 11.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-5-3/19 od 24.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-9-3/19 od 05.02.2019. godin

Handler.aspx O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke , Broj: 02/5-404-83-8/18 od 25.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-12-3/19 od 12.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/19 od 11.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio, Broj: 02/5-404-13-7/19 od 06.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-17-3/19 od 05.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-6-7/19 od 14.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-18-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-12-3/19 od 12.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/19 od 11.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-14-8/19 od 14.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-21-3/19 od 29.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-13-7/19 od 06.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-17-3/19 od 05.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-22-3/19 od 29.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-6-7/19 od 14.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-19-3/19 od 25.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-18-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-26-3/19 od 12.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-32-3/19 od 25.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-28-3/19 od 15.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-31-3/19 od 25.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-20-7/19 od 30.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-33-3/19 od 20.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, Broj: 02/5-404-30-7/19 od 17.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-3/19 od 05.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-29-3/19 od 18.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-24-7/19 od 13.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-37-3/19 od 24.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-25-3/19 od 09.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o žalbi „Lala i Laćo“ doo Bijeljina, Broj: 02/5-404-4-16/19 od 06.05.2019. godine