ОДЛУКЕ 2019

ОДЛУКЕ 2019

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-82-7/18 од 10.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-2-3/19 од 15.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-10-3/19 од 01.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-7-3/19 од 01.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-3-3/19 од 16.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-1-3/19 од 11.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-5-3/19 од 24.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-9-3/19 од 05.02.2019. годин

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка јавне набавке , Број: 02/5-404-83-8/18 од 25.01.2019. године