ODLUKE 2019

ODLUKE 2019

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-77-3/19 od 18.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i LOT 2 u postupku javne nabavke robe – Nabavka i isporuka sadnog materijala, Broj: 02/5-404-75-7/19 od 5.11.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-73-7/19 od 25.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na asfaltiranju lokalnog makadamskog puta Pirkovci – Milino Selo (Lazići), dužina 550,00 m¹, širina asfalta 3,00 m¹, Broj: 02/5-404-74-7/19 od 31.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-80-3/19 od 31.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-79-3/19 od 31.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-82-7/18 od 10.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-2-3/19 od 15.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-10-3/19 od 01.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-7-3/19 od 01.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-3-3/19 od 16.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-1-3/19 od 11.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-5-3/19 od 24.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-9-3/19 od 05.02.2019. godin

Handler.aspx O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke , Broj: 02/5-404-83-8/18 od 25.01.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-12-3/19 od 12.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/19 od 11.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio, Broj: 02/5-404-13-7/19 od 06.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-17-3/19 od 05.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-6-7/19 od 14.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-18-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-12-3/19 od 12.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/19 od 11.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-14-8/19 od 14.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-21-3/19 od 29.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-13-7/19 od 06.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-17-3/19 od 05.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-22-3/19 od 29.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-6-7/19 od 14.02.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-19-3/19 od 25.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-18-3/19 od 01.03.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-26-3/19 od 12.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-32-3/19 od 25.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-28-3/19 od 15.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-31-3/19 od 25.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-20-7/19 od 30.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-33-3/19 od 20.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, Broj: 02/5-404-30-7/19 od 17.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-3/19 od 05.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-29-3/19 od 18.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-24-7/19 od 13.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-37-3/19 od 24.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-25-3/19 od 09.04.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o žalbi „Lala i Laćo“ doo Bijeljina, Broj: 02/5-404-4-16/19 od 06.05.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na iskopu tri eksploataciona bunara u Mjesnoj zajednici Lopare, naselje Veselinovac, Broj: 02/5-404-36-8/19 od 02.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-44-3/19 od 02.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA – pregovarački postupak bez objave obavještenja, Broj: 02/5-404-49-10/19 od 22.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-38-7/19 od 21.06.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-47-3/19 od 09.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-42-3/19 od 17.06.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-41-3/19 od 12.06.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-45-3/19 od 01.07.2019. godin

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-48-3/19 od 16.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-46-3/19 od 06.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-63-3/19 od 09.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-55-3/19 od 06.08.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-58-3/19 od 14.08.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-61-3/19 od 09.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-56-3/19 od 09.08.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-59-3/19 od 14.08.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-50-9/19 od 27.08.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-62-3/19 od 09.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zemljanih radova na lokalnom putu (od magistralnog puta M-18 – Busija), dionica: Petkovići – Busija, od stacionaže 3 + 100 do stacionaže 5 + 300, dužine 2.200 m1, širina planuma 8 m1, Broj: 02/5-404-52-8/19 od 02.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-53-3/19 od 26.07.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-66-7/19 od 07.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-76-3/19 od 16.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-68-3/19 od 02.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-72-3/19 od 07.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na asfaltiranju lokalnog makadamskog puta u Mjesnoj zajednici Jablanica, zaseok „Vidovići“, dužina 550,00 m1, širina asfalta 3,50 m1, Broj: 02/5-404-60-7/19 od 17.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-70-3/19 od 04.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-64-9/19 od 14.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-67-3/19 od 26.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-69-3/19 od 03.10.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-65-3/19 od 17.09.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-88-3/19 od 12.12.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-85-3/19 od 26.11.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-89-3/19 od 16.12.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-87-3/19 od 09.12.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-83-3/19 od 18.11.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-91-3/19 od 26.12.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-82-7/19 od 29.11.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-90-7/19 od 08.01.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o poništenju postupku nabavke, Broj: 02/5-404-81-8/19 od 04.12.2019. godine

Handler.aspx O D L U K A, Broj: 02/5-404-84-11/19 od 30.12.2019. godine