2019

Handler.aspx BUDžET ZA 2019. godinu

Handler.aspx RASPORED SREDSTAVA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI – Prihodi za 2019.godinu

Handler.aspx RASPORED SREDSTAVA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI – Rashodi za 2019.godinu

NACRT BUDžETA ZA 2019. godinu

Handler.aspx Nacrt budžeta Opštine Lopare za 2019. godinu

Handler.aspx FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA BUDžETA ZA 2019. godinu

Handler.aspx RASHODI za 2019.godinu

Handler.aspx PRIHODI za 2019.godinu

Handler.aspx Ekonomska klasifikacija budžeta za 2019.godinu

UPUTSTVO za pripremu Budžeta opštine Lopare za 2019 . godinu

Handler.aspx  U P U T S T V O za pripremu Budžeta opštine Lopare za 2019 . godinu