2020

BUDžET ZA 2020. godinu

Handler.aspx Obrazloženje

Handler.aspx Budžet Opštine Lopare za 2020. godinu

Handler.aspx FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Handler.aspx RASHODI

Handler.aspx PRIHODI

Handler.aspx Ekonomska klasifikacija budžeta

Handler.aspx II FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA BUDžETA


NACRT BUDžETA ZA 2020. godinu

Handler.aspx Obrazloženje – Nacrt budžeta Opštine Lopare za 2020. godinu

Handler.aspx Nacrt budžeta Opštine Lopare za 2020. godinu

Handler.aspx FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA BUDžETA ZA 2020. godinu

Handler.aspx RASHODI za 2020.godinu

Handler.aspx PRIHODI za 2020.godinu

Handler.aspx Ekonomska klasifikacija budžeta za 2020.godinu

Handler.aspx II FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA BUDžETA ZA 2020. godinu

************************************************************************
UPUTSTVO za pripremu Budžeta opštine Lopare za 2020. godinu

Handler.aspx  U P U T S T V O za pripremu Budžeta opštine Lopare za 2020 . godinu