JAVNE NABAVKE 2020

Handler.aspx POZIVI ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Handler.aspx PLAN JAVNIH NABAVKI za 2020. godinu

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE 2020. godina