POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA „NABAVKA USLUGA MEDIJSKOG PRAĆENjA“, Broj: 02/5-404-13-2/20 od 13.02.2020. godine

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA „NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA ZA POTREBE OPŠTINE LOPARE“, Broj: 02/5-404-21-2/20 od 03.03.2020. godine

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA „NABAVKA USLUGA RADIO – TELEVIZIJSKOG PRAĆENjA“, Broj: 02/5-404-86-2/20 od 06.10.2020. godine