ODLUKE 2020

Handler.aspx O D L U K A o pokretanju postupka javne nabavke, Broj: 02/5-404-12-1/20 od 05.02.2019. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-9-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-5-3/20 od 24.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-2-3/20 od 13.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-8-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-4-3/20 od 20.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/20 od 07.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-3-3/20 od 16.01.2020. godine