ODLUKE 2020

Handler.aspx O D L U K A o pokretanju postupka javne nabavke, Broj: 02/5-404-12-1/20 od 05.02.2019. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-9-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-5-3/20 od 24.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-2-3/20 od 13.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-8-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-4-3/20 od 20.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/20 od 07.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-3-3/20 od 16.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o poništenju postupka nabavke, Broj: 02/5-404-18-6/20 od 05.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-13-7/20 od 05.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, Broj: 02/5-404-21-4/20 od 06.03.2020. godine*
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-7/20 od 20.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-19-3/20 od 02.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-22-3/20 od 16.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-3/20 od 12.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-26-3/20 od 18.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-20-3/20 od 04.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/20 od 21.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-16-3/20 od 24.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-14-3/20 od 20.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-24-3/20 od 11.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-6-10/20 od 02.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-10-3/20 od 11.02.2020. godine