ODLUKE 2020

Handler.aspx O D L U K A o pokretanju postupka javne nabavke, Broj: 02/5-404-12-1/20 od 05.02.2019. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-9-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-5-3/20 od 24.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-2-3/20 od 13.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-8-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-4-3/20 od 20.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/20 od 07.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-3-3/20 od 16.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o poništenju postupka nabavke, Broj: 02/5-404-18-6/20 od 05.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-13-7/20 od 05.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, Broj: 02/5-404-21-4/20 od 06.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-7/20 od 20.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-19-3/20 od 02.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-22-3/20 od 16.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-3/20 od 12.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-26-3/20 od 18.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-20-3/20 od 04.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/20 od 21.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-16-3/20 od 24.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-14-3/20 od 20.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-24-3/20 od 11.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-6-10/20 od 02.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-10-3/20 od 11.02.2020. godine*

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-17-10/20 od 31.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-29-3/20 od 24.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-34-3/20 od 03.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-42-3/20 od 27.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-31-3/20 od 31.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-12-9/20 od 25.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-41-3/20 od 22.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-39-3/20 od 16.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-37-3/20 od 15.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-40-3/20 od 21.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-36-3/20 od 06.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-32-3/20 od 30.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-38-3/20 od 15.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-33-3/20 od 31.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-45-10/20 od 03.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-43-3/20 od 05.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-47-9/20 od 22.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-46-3/20 od 19.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-35-8/20 od 07.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-51-3/20 od 22.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-50-3/20 od 10.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-48-3/20 od 04.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-49-3/20 od 10.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-44-3/20 od 12.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-72-3/20 od 25.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-63-3/20 od 04.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-74-3/20 od 31.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-54-3/20 od 06.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-61-3/20 od 27.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-56-3/20 od 17.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-59-3/20 od 23.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-71-3/20 od 25.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-70-3/20 od 24.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-62-3/20 od 28.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-55-3/20 od 17.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-66-3/20 od 10.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-52-3/20 od 29.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-57-3/20 od 20.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-63-3/20 od 17.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-73-3/20 od 28.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-60-3/20 od 23.07.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-67-3/20 od 12.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-58-9/20 od 24.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-87-3/20 od 09.10.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova, Broj: 02/5-404-69-10/20 od 21.09.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-90-3/20 od 14.10.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-53-3/20 od 29.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-88-3/20 od 14.10.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-80-3/20 od 24.09.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-7-3/20 od 03.02.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-65-9/20 od 10.09.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-78-9/20 od 09.10.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-81-3/20 od 28.09.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-75-9/20 od 14.10.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-30-3/20 od 27.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-89-3/20 od 13.10.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-76-3/20 od 28.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-83-3/20 od 30.09.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-28-3/20 od 23.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-25-3/20 od 12.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-64-3/20 od 04.08.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-82-3/20 od 29.09.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-77-3/20 od 04.09.2020. godine