ODLUKE 2020

Handler.aspx O D L U K A o pokretanju postupka javne nabavke, Broj: 02/5-404-12-1/20 od 05.02.2019. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-9-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-5-3/20 od 24.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-2-3/20 od 13.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-8-3/20 od 03.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-4-3/20 od 20.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-11-3/20 od 07.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-3-3/20 od 16.01.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o poništenju postupka nabavke, Broj: 02/5-404-18-6/20 od 05.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Broj: 02/5-404-13-7/20 od 05.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, Broj: 02/5-404-21-4/20 od 06.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-7/20 od 20.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-19-3/20 od 02.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-22-3/20 od 16.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-23-3/20 od 12.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-26-3/20 od 18.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-20-3/20 od 04.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-15-3/20 od 21.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-16-3/20 od 24.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-14-3/20 od 20.02.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-24-3/20 od 11.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-6-10/20 od 02.03.2020. godine
Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-10-3/20 od 11.02.2020. godine*

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-17-10/20 od 31.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-29-3/20 od 24.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-34-3/20 od 03.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-42-3/20 od 27.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-31-3/20 od 31.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-12-9/20 od 25.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-41-3/20 od 22.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-39-3/20 od 16.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-37-3/20 od 15.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-40-3/20 od 21.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-36-3/20 od 06.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-32-3/20 od 30.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-38-3/20 od 15.04.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-33-3/20 od 31.03.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-45-10/20 od 03.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-43-3/20 od 05.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-47-9/20 od 22.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-46-3/20 od 19.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 02/5-404-35-8/20 od 07.05.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-51-3/20 od 22.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-50-3/20 od 10.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-48-3/20 od 04.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-49-3/20 od 10.06.2020. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-44-3/20 od 12.05.2020. godine