СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

Handler.aspx ОДЛУКЕ ДОНЕСЕНЕ НА 3. РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ СО-е ЛОПАРЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 21.02.2013.

Handler.aspx ОДЛУКЕ ДОНЕСЕНЕ НА ТЕМАТСКОЈ СЈЕДНИЦИ СО-е ЛОПАРЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА  22.03.2013

Handler.aspx ОДЛУКЕ ДОНЕСЕНЕ НА 4. РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ СО-е ЛОПАРЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА  22.03.2013.

Handler.aspx ОДЛУКЕ ДОНЕСЕНЕ НА 5. РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ СО-е ЛОПАРЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА  29.04.2013.

Handler.aspx О Д Л У К A о расписивању избора за чланове Савјета мјесне заједнице Корај