КОНТАКТ

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЦАРА ДУШАНА 143

75240 ЛОПАРЕ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

ЦЕНТРАЛА 055-650-174; ФАX 055-650-304

www.opstinalopare.com


КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

ТЕЛЕФОН: 055-650-174 локал 130

ФАКС: 055-650-304

e-mail: loparena@teol.net


ПРЕДСЈЕДНИК Скупштине Општине, Миленко Ристић, дипл. ецц.

Тел: 055-650-218

е-mail: milenkolopare@gmail.com


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, Давор Вићић дипл. правник

тел: 055-650-193

е-mail: lopareso@teol.net


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, Радо Савић

Тел:055-650-178

е-mail: radosavic@yahoo.com


ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА, Горан Тасовац

Тел : 055-650-949


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, Жељко Керовић, дипл. економиста

тел: 055-650-354

е-mail: loparepd@teol.net


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Даница Тасовац, дипл. економиста

тел: 055-650-216

danicatasovac@hotmail.com


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, Срђан Лукић, дипл. инг. пољоп.

тел: 055-650-353

е-mail: srdjan.L1361@gmail.com


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ, Ђорђе Новаковић

е-mail: djordjen85@gmail.com


ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Радмила Керовић, дипл. економиста

Тел: 055-650-179

е-mail: rada.kerovic@gmail.com


ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР И ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ Анђелка Ристић, дипл. инг. пољоп.

Тел: 055-650-179

е-mail: andjelka.ristic@yahoo.com


ЈАВНЕ НАБАВКЕ Гордана Спасојевић, дипл. правник

Тел: 055-650-176

е-mail: ljubo@opstinalopare.com


КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

Тел: 055-650-176

е-mail:


ВЕБ ТИМ oulopare@teol.net