ПРИБОЈ – напредују радови на изградњи пословно-производне хале у Прибоју