USAID ПРOJEKAT ПОМОЋИ ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ (LGAA), ПРОВЈЕРИТЕ БУЏЕТ ВАШЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

Handler.aspx  БУЏЕТ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. годину / Инфографика Лопаре

Handler.aspx  БУЏЕТ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. годину / појашњења буџетских линија