ОПШТИНА ЛОПАРЕ КАНДИДОВАЛА ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ВОДОВОДА

Општина Лопаре, према позиву Министарства финансија Републике Српске за пријаву пројеката који ће бити финансирани и суфинансирани од стране Владе Републике Српске је кандидовала Пројекат доградње Водовода Лопаре укупне вриједности 627.089,58 КМ.
„Овај пројекат се састоји од два дијела, од којих је први уређење изворишта Веселиновац укупне вриједности 330.612,75 КМ, који у себи садржи санацију изворишта, санацију клизишта на изворишту, реконструкцију постојећег водозахвата, као и санације клизишта дуж транспортног цјевовода“, саопштио је начелник Лопара Радо Савић.
Он је рекао да се други дио пројекта се састоји у изградњи новог резервоара запремине 615 метара кубних укупне вриједности 296.476,83 КМ.
„Општина Лопаре је 26.08.2021.год. послала приједлог пројекта, а с обзиром на његов значај за локално становништво, очекујем подршку за овај пројекат од стране Владе Републике Српске“, истакао је Савић.
Реализацијом овог пројекта значајно би се побољшало водоснабдијевање ове локалне заједнице.
Влада Републике Српске ће финансирати и суфинансирати пројекте у свим општинама и градовима у Републици Српској у износу од 20 милиона КМ, стим што вриједност пројекта по општини или граду може износити највише до 1 милион КМ, како је саопштено у позиву за пријаву пројеката.