ОБУКА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

У организацији Савеза општина и градова Републике Српске, захваљујући имплементацији пројекта – Локални интегрисани развој, који финансира УНДП /UNDP/, одржана је обука за одборнике.
„Обука има за циљ подизање степена заинтересованости и упућености изабраних локалних званичника, са нагласком за одборнике“, саопштила је Владана Поповић Ђорђић, стручни сарадник за односе с јавношћу Савеза општина и градова Републике Српске.
Она је нагласила да одборници имају веома значајну улогу када су у питању стратешки документи, а Савез општина и градова је задужен за спровођење обуке изабраних званичника, одборника начелника општина и градоначелника.
Министарство управе и локалне самоуправе проводи обуке за запослене у општинским и градским управама.
Предавачи на данашњој обуци у Лопарама били су Анкица Тодоровић и Миле Пејчић, експерти из области имплементације одрживих циљева развоја.