УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА ДА НЕ ПАЛЕ ВАТРУ

Имајући у виду да је од почетка године до данас било 16 (шеснаест) пожара гдје су горјели кровови кућа, аута, шуме, воћњаци, ограде, ливаде, трава и нискорастиње, а због повећања вањске температуре и повећања радова напољопривредним површинама у наредном периоду, у циљу спречавања појаве и ширења пожара, молимо грађане општине Лопаре да буду посебно опрезни у току радова на њивама и уређења простора око економских и производних објеката.Због свега тога, а у складу са Законом о заштити од пожара, Законом опољопривредном земљишту, Планом заштите од пожара на подручју општинеЛопаре и Одлуком о мјерама заштите од пољске штете и спаљивања органскихостатака на пољопривредном земљишту обавјештавамо грађане да је:

– ЗАБРАЊЕНО ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ У ШУМИ И У БЛИЗИНИ ШУМЕ;

– ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА СВАКЕ ВАТРЕ ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА НА МЈЕСТИМА КОЈА ЗА ТО НИСУ ПРЕДВИЂЕНА И АДЕКВАТНО ОБЕЗБИЈЕЂЕНА;

– ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СПАЉИВАЊЕ ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА ПОСЛИЈЕЧИШЋЕЊА КОРОВА И РАСТИЊА, КАО И ДРУГИХ ОТПАДА НA ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ;

– У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ МЈЕСТА УПОТРЕБЕ ВАТРЕ У БИЛО КОМ ОБЛИКУ МОРАЈУ БИТИ ОБЕЗБИЈЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ;

-У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА ИЗ БИЛО КОЈИХ РАЗЛОГА, ОБАВЕЗНО ПРИСТУПИТИ ЊЕГОВОМ ГАШЕЊУ, АНГАЖОВАЊЕМ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА, ЗАПОСЛЕНИХ И РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА УЗ ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО – ДЕЖУРСТВО ДОК ВАТРА У ПОТПУНОСТИ НЕ ИЗГОРИ БЕЗ ЗАОСТАЛИХ ЖАРИШТА;

АКО ВАТРА ИПАК ИЗМАКНЕ КОНТРОЛИ ОБАВИЈЕСТИТИ:

1. Територијално ватрогасно-спасилачку јединицу Лопаре, позивом на број 1232. Полицијску станицу Лопаре, позивом на број 122(НАПОМЕНА: позиви на горње бројеве су бесплатни).- Уколико нису предузете претходне мјере, а проузрокован је пожар, противпочиниоца који је проузроковао настанак пожара или га није спријечио,биће предузете истражне радње и мјере у складуа са Законима РепубликеСрпске и Одлуком о мјерама заштите од пољске штете и спаљивањаорганских остатака на пољопривредном земљиште („Службени гласникопштине Лопаре“, број: 4/11).- За прекршај због непоштовања горе наведених обавеза, казниће сеновчаном казном од 100,00 до 1.000,00 КМ предузетник и физичко лице,новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 КМ казниће се правно лице иновчаном казном од 200,00 до 1.000,00 КМ одговорно лице у правном лицу, саопштено је из ОУ Лопаре.