ЈУ Дјечији вртић Лопаре

551441_335549699888072_668445607_n

     Прва предшколска установа за васпитање и образовање дјеце узраста од 3 до 7 година, на општини Лопаре основана је 1981. године. Под називом „Радна организација предшколског васпитања и образовања“ ова установа успјешно је дјеловала све до почетка рата на овим просторима. Одлуком СО-е Лопаре децембра 1998. установа наставља са радом, под називом „Дјечији вртић Лопаре“. Објекат Дјечијег вртића саграђен је 1980. године, намјенски у сврху васпитања и образовања дјеце од 3 године до поласка у школу и налази се 2.200м2 дворишног простора. Укупна површина затвореног простора 360 м2 , а површина дворишта је 1840 м2. У погледу простора ова установа испуњава све услове за рад, што подразумијева простор који може прихватити 90 дјеце потенцијалних корисника наших услуга.

     Васпитно – образовни задаци реализовани су на основу програма васпитно – образовног рада који је потписало Министарство просвјете и културе Републике Српске и на основу програма рада Дјечијег вртића Лопаре. Кроз програм рада вртића најмлађим генерацијама обезбијеђени су услови за нормалан физички, социјални, емоционални, морални развој, те припрема дјеце за даље васпитање и образовање, тј. за основну школу, обезбијеђена је помоћ и подршка породици, с циљем унапређивања педагошко – психолошке културе родитеља  ради што успешнијег васпитно – образовног дјеловања на дијете.

       Циљеви и задаци су реализовани кроз следеће облике:

– слободне активности,

– дјечије стваралаштво,

– усмјерене активности, по областима:

– физичко и здравствено васпитање,

– упознавање околине,

– ликовно васпитање,

– музичко васпитање,

– развој почетних математичких појмова.

Локација

Краља Петра 2 75240 Лопаре Република Српска

Телефон

055/650-090