Ватрогасно друштво „Лопаре“

У извјештајном периоду Ватрогасна јединица која је формирана у саставу Ватрогасног друштва „ЛОПАРЕ“ је интервенисала 117 пута, од чега 104 пута на гашењу пожара и 12 пута на техничким интервенцијама и  имала је једну лажну дојаву. Површина шуме која је била захваћена пожарима износи око 136 хектара, а површина њиве и ниског растиња око 118 хектара. Висина процијењених штета насталих у пожарима износи око 72.600,00 КМ.

У 2012. години је повећан број пожара за 209% у односу на предходну годину.

Утоку марта 2013. године завршен је поступак јавне набавке Техничког алата у Ватрогасном друштву „ЛОПАРЕ“ Лопаре. Новчана средства за набавку Техничког алата обезбиједио је Ватрогасни савез Републике Српске у износу од 24.657,50 КМ.

Набавком Техничког алата биће повећана ефикасност ВЈ приликом изласка на техничке интервенције, а самим тим и већа могућност за спашавање живота повријеђених учесника у саобраћајним удесима.