СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 1902

Носилац културно-просвјетних активности, који окупља највећи број чланова у оквиру пет секција, на територији цијеле општине Лопаре је Општински одбор Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Лопаре. СПКД „Просвјета“ има своју историју и традицију. Активности Друштва реализују се у складу са Статутом Друштва.

 ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД – СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 1902 – 2012. 

 Српско просвјетно и културно друшртво „Просвјета“ основано је 1902. године у Сарајеву од стране групе српских интелектуалаца тог времена. Историјски подаци казују да је СПКД „Просвјета“ највише активности реализовала у периоду од оснивања па до 1914. године, у доба владавине Аустро-угарске Монархије на овим просторима. Ова чињеница указује на несебичну ангажованост и пожртвованост чланова „Просвјете“ у реализацији програмских циљева и задатака Друштва, под будним оком Аустро-угарске власти. Рад СПКД „Просвјета“ је забрањиван у неколико наврата – услијед бурних историјско – политичких прилика на Балкану, па је Друштво три пута обнављало свој рад. СПКД „Просвјета“ је функционисала у периодима:
• од 1918. до 1941. године;
• од 1945. до 1949. године и
• од 1990. године до данас.

СПКД „Просвјета“ је, у периоду своје експанзије (1902-1914), реализовала највећи број активности из, надасве, садржајног програма рада:
1. ШКОЛОВАЊЕ ОМЛАДИНЕ (образовање дјеце- посебно женске, стипендирање ученика и студената, оснивање школа за домаћице, оснивање ђачких домова, оснивање српских земљорадничких задруга, оснивање Музичке школе у Градишкој и оснивање библиотека).
2. КУЛТУРНО И ПРОСВЈЕТНО УЗДИЗАЊЕ СРПСКОГ, А И ОСТАЛИХ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (течајеви за неписмене, просвјећивање одраслих и одржавање популарних предавања).
3. ОСНИВАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА КЊИГЕ У НАРОДУ (штампање „Просвјетине“ Читанке и Буквара, Календар „Просвјета“ и „Просвјета“ лист за народно просвјећивање).
4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (оснивање организације „Сокола“ и „Побратимство“ и др.).

СПКД „Просвјета“ данас дјелује кроз 45 општинских и градских одбора, и пододбора, а све под окриљем Главног одбора СПКД „Просвјета“ смјештеног на Палама. У оквиру Главног одбора су и ОО Лопаре и пододбор Прибој. Идеје, циљеве и задатке СПКД „Просвјета“ на Мајевици донио је учитељ Вељко Чубриловић, доласком на службу у школу у Прибој. У периоду свог боравка и рада у Прибоју (од 1910. до 1914. године) поред, спортског друштва „Соко“, антиалкохоличарског друштва „Побратимство“, „Народне читаонице“, основао је и Пододбор „Просвјете“ у Прибоју.

Veljko C.

 Вељко Чубриловић, учитељ и просвјетитељ

Рад ОО СПКД „Просвјета“ обновљен је 1991. године када је формиран ОО Друштва у Лопарама. Обновитељске активности започете су у мају 1991. године. Иницијативни одбор у саставу: Петра Митровић, Стево Јовић, Раде Сандић, Перса Марсенић, Петар Радовановић, Ђорђо Миловановић, Вукашин Медојевић, Ненад Гаврић и Симо Стокић одржао је 4 сједнице, како би припремио Обновитељску скупштину – одржану, 23. јуна 1991. године.

На наведеној скупштини изабрани су чланови  општинског одбора:

 1. Петра Митровић, проф. из Лопара, предсједник
 2. Ђорђо Миловановић, учитељ из Прибоја
 3. Петар Радовановић, проф. из Прибоја, потпредсј.
 4. Сенка Пајкановић, наставник из Лопара, потпредсј.
 5. Славко Лукић, учитељ из Прибоја
 6. Перса Марсенић, наставник из Прибоја
 7. Стево Јовић, свештеник из Мачковца, секретар и благајник
 8. Весна Лакић, проф. из Прибоја
 9. Томислав Стјепановић, трговац из Лопара
 10. Сњежана Пајкановић, службеник из Лопара
 11. Недељко Шакотић из Лопара и
 12. Здравко Ђурић из Шибошнице.

Именовани су и чланови надзорног одбора:

 1. Данило Лакић, проф. из Прибоја
 2. Слободан Богдановић, проф. из Прибоја и
 3. Симо Стокић, дипл. правник из Лопара.

ОО СПКД „Просвјета“ Лопаре окупио је 53 члана у 1991. години. Одбор је дјеловао све до априла 1992. године када прекида свој рад.  Рад ОО Друштва настављен је форирањем иницијативног одбора 20. 12. 2002. године, док је Обновитељска скупштина одржана, 22. 2. 2003. године, гдје је за предсједника поново изабрана Петра Митровић, професор из Лопара, за потпредсједника Анђелко Јеремић, проф. из Лопара и за секретара Данијела Радовић, проф. из Лопара.

 1991-2

            Професорица Петра Митровић, дугогодишња предсједница ОО СПКД „Просвјета“ Лопаре


ОО СПКД „ПРОСВЈЕТА“ ЛОПАРЕ – ДАНАС

 У периоду од 2002. до 2011. године радом ОО Друштва у Лопарама руководили су предсјесници: Петра Митровић, Анђелко Јеремић и Огњен Вељанчић. ОО СПКД „Просвјета“ Лопаре, данас, за циљ има реализацију програма културно-јавне и просвјетне дјелатности, на територији цијеле општине Лопаре, и шире.  Од 12. јануара 2011. године, предсједник ОО Друштва је мр Весна Јовић из Прибоја. Чланови Надзорног одбора и ОО Друштва су: Стево Јовић, Жељко Керовић, Ђоко Радовановић, Мирко Стевић, Новица Митровић, Бранка Митровић, Сретен Антић, Тешо Петровић, Јелена Илић, Тања Пантић, Митар Спасојевић и мр Весна Јовић. Почасни члан ОО Друштва је Радмила Митровић.  Током 2011. године ОО Друштва основао је и пододбор „Просвјете“ у Прибоју. Први руководилац пододбора  СПКД „Просвјета“ у Прибоју била је Сања Радовановић, дипл. педагог – психолог из Прибоја, а данас Пододбором руководи Маја Јовић, дипл. васпитач из Прибоја.   ОО Друштва броји око 150 чланова, укључујући и чланове подмлатка. У оквиру одбора и пододбора активно дјелују сљедеће секције:

 1. Секција за очување народне традиције,
 2. Фолклорна и ритмичка секција,
 3. Ликовна секција,
 4. Литерарна секција и
 5. Драмска и рецитаторска секција.

 ПРЕГЛЕД ГОДИШЊИХ МАНИФЕСТАЦИЈА:

 1. „Светосавска академија“
 2. „Мајевичко посијело“
 3. „Цвијети у Лопарама“
 4. „Ђурђевданске свечаности“
 5. „Петровдан у Мачковцу“
 6. „Дани дијаспоре“
 7. „Пиперски сусрети“
 8. „Арлијевдан у Прибоју“
 9. „Октобарске вечери поезије“.

 ТЕМАТСКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА СПКД „ПРОСВЈЕТА“:

 1. ОМАСОВЉАВАЊЕ ЧЛАНСТВА,
 2. ОСНИВАЊЕ ОГРАНАКА (ПОДРУЖНИЦА) ДРУШТВА,
 3. РАД СЕКЦИЈА ДРУШТВА,
 4. КУЛТУРНЕ, ПРОСВЈЕТНЕ И ДУХОВНЕ      МАНИФЕСТАЦИЈЕ,
 5. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ,
 6. БИБЛИОТЕКЕ, 
 7. ПОДСТИЦАЊЕ ДОБРОТВОРСТВА И      ЗАДУЖБИНАРСТВА,
 8. БРИГА О ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА И
 9.  САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И
 10. ОБАВЈЕШТАВАЊЕ И ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА.

531029_290109721098737_1006231725_n