УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА НА ОПАСНОСТ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА

Имајући у виду да је од почетка године до данас било 12 (дванаест) пожара на подручју наше локалне заједнице, гдје су горјели кровови кућа, аутомобили, шуме, воћњаци, ограде, ливаде, трава и ниско растиње, како су започели радови на чишћењу пољопривредних и других површина, те спаљивања корова, траве и осталог ниског растиња, упозоравају се грађани да се уздрже од ложења ватре на отвореном простору и да приликом обављања пољопривредних радова, сакупљања огрева, одласка на излете и у току лова и риболова повећају будност на спречавању настанка и ширења пожара.
Због свега тога, а у складу са Законом о заштити од пожара, Законом о пољопривредном земљишту, Планом заштите од пожара на подручју општине Лопаре и Одлуком о мјерама заштите од пољске штете и спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту обавјештавамо грађане да је:
– ЗАБРАЊЕНО ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ У ШУМИ И У БЛИЗИНИ ШУМЕ;
– ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА СВАКЕ ВАТРЕ ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА НА МЈЕСТИМА КОЈА ЗА ТО НИСУ ПРЕДВИЂЕНА И АДЕКВАТНО ОБЕЗБИЈЕЂЕНА;
– ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СПАЉИВАЊЕ ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА ПОСЛИЈЕ ЧИШЋЕЊА КОРОВА И РАСТИЊА, КАО И ДРУГИХ ОТПАДА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ;
– У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ МЈЕСТА УПОТРЕБЕ ВАТРЕ У БИЛО КОМ ОБЛИКУ МОРАЈУ БИТИ ОБЕЗБИЈЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ;
– У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА ИЗ БИЛО КОЈИХ РАЗЛОГА, ОБАВЕЗНО ПРИСТУПИТИ ЊЕГОВОМ ГАШЕЊУ, АНГАЖОВАЊЕМ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА, ЗАПОСЛЕНИХ И РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА УЗ ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО И ДЕЖУРСТВО ДОК ВАТРА У ПОТПУНОСТИ НЕ ИЗГОРИ БЕЗ ЗАОСТАЛИХ ЖАРИШТА;
– АКО ВАТРА ИПАК ИЗМАКНЕ КОНТРОЛИ ОБАВИЈЕСТИТИ:
1. Територијално ватрогасно-спасилачку јединицу Лопаре, позивом на број 123., Полицијску станицу Лопаре, позивом на број 122
(НАПОМЕНА: позиви на горње бројеве су бесплатни).
– Уколико нису предузете претходне мјере, а проузрокован је пожар, против починиоца који је проузроковао настанак пожара или га није спријечио, биће предузете истражне радње и мјере у складу са Законима Републике Српске и Одлуком о мјерама заштите од пољске штете и спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту,
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 4/11).
– За прекршај због непоштовања горе наведених обавеза, казниће се новчаном казном од 100,00 до 1.000,00 КМ предузетник и физичко лице, новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 КМ казниће се правно лице и новчаном казном од 200,00 до 1.000,00 КМ одговорно лице у правном лицу, саопштено је из Општинске управе.