ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавамо становнике општине Лопаре, који су услед временских непогода (поплаве, град, клизишта) протеклих дана претpпјели штету на стамбеним и помоћним објектима, пољопривредним усјевима, воћњацима, да се јаве Одјељењу за привреду лично или на телефоне 065 982 419 (Стефан Марковић) и 065 634 540 (Радислав Давидовић), ради пријаве штете, како би општинска комисија извршила процјену штете.