САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ КУЋНОГ ОТПАДА

У кабинету начелника Лопара др Раде Савића је одржан састанак са представницима Технолошког факултета у Зворнику поводом пројекта за разврставање кућног отпада.
Декан Технолошког факултета Драган Вујадиновић је рекао да је општина Лопаре до сада остварила значајне резултате захваљујући досадашњим активностима које су предузете поводом разврставања кућног отпада.
Примјера ради, угоститељски објекти и локалне институције су у протеклом периоду поставили канте за разрставање отпада, чиме је започет процес разврставања кућног отпада на подручју ошштине.
Професорица Технолошког факултета Љубица Васиљевић је изјавила да је у даљем процесу од велике важности едукација становништва која треба бити систематска и планска, што је кључно у подизању нивоа еколошке свијести грађана.
„Разврставање кућног отпада је у наредном периоду приоритетан пројекат. Захвални смо Технолошком факултети на спремности да нам пруже професионалну помоћ у даљој припреми плана акције развставања кућног отпада на подручју наше општине“, рекао је начелник др Радо Савић.
Оштина Лопаре је још раније потписала Меморандум о сарадњи са Технолошким факултетом који се односи на смањење загађености животне средине на територији општине.
На састанку су присуствовали декан факултета Драган Вујадиновић, професорица Љубица Васиљевић и суграђанка Јагода Крсмановић, студенткиња мастер студија на Технолошком факултету која је координаторка пројекта.