УПИС УЕЧНИКА У СШЦ „ВУК КАРАЏИЋ“

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа у школској 2023/2024. години.
Упис ученика ће бити организован у два уписна рока; први рок од 19. до 30. јуна и други уписни рок од 03. до 14. јула 2023. године.
У СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре ученици могу конкурисати за сљедеће смјерове: гимназија, економски техничар, техничар рачунарства и програмирања, те бравар-заваривач.
Документи који су потребни за упис су:
• Пријава за упис,
• Оригинална диплома, свједочанство о завршеној основној школи,
• Оригинална диплома, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврда о поднесеном захтјеву за признавање,
• Извод из матичне књиге рођених,
• Диплома „Вук Стефановић Караџић“,
• Диплома за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
• Диплома за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења,
• Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује за конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.
Пријем докумената за упис ученика у четворогодишње смјерове, за ученике који имају 60 и више бодова, почиње у понедјељак 19. јуна 2023. године, а завршава се у уторак 20. јуна 2023.године.
Пријем докумената за упис ученика у четворогодишње и трогодишње смјерове и за ученике који имају мање од 60 бодова, почеће у понедјељак 26. јуна и трајаће до 28.јуна 2023. године.