САНИРАНО КЛИЗИШТЕ У ГОРЊЕМ ПРИБОЈУ НА ПУТУ УЗ ЂЕРУШУ

У Горњем Прибоју на путу уз брдо Ђеруша санирано је клизиште, које се појавило након бројних падавина и поплава током текуће године.
Начелник општине Лопаре Радо Савић каже да је до активирања клизишта дошло у близини једне породичне куће, те да је оно пријетило да у потпуности прекине путну комуникацију која повезује Прибој и Подгору.
„Општина Лопаре, је извршила санацију клизишта на поменутој локацији“, навео је Савић.
Он је рекао да, поред санираног клизишта, локалну заједницу очекује исти посао на сличним клизиштима у Пирковцима, Тобуту, Јабланици и другим мјесним заједницама.
Укупна процијењена штета од клизишта и поплава у 2023.години на објектима, путевима, усјевима, средствима и добрима као и осталој инфраструктури је износила 1.172.298,25 КМ, а на упућени захтјев Влади РС изостала је помоћ, по ријечима начелника Савића.