САНИРАН МОСТ У ВЕСЕЛИНОВЦУ

У селу Веселиновац, на споју локалног пута са регионалним путем Р 458 Лопаре -Тузла санирано је крило моста, оштећено у прошлогишњим елеменарним непогодама.
„Изведени су радови на ископавању темеља у ријечном кориту, бетонирана је темељна стопа, те озидан зид од ломљеног камена и израђен је насип од шљунка, што ће бити довољно да овај мост буде сигуран и безбједан у наредном периоду“ , рекао је Срђан Лукић начелник одјељења за урбанизам у општини Лопаре.
„У току је и јавни позив за избор извођача радова за клизита у Пушковцу, Јабланици и Тобуту, чиме ће се завршити највећи дио санације штета од елементарних непогода насталих 2023.године“, изјавио је Радо Савић, начелник општине Лопаре.
Укупна процијењена штета од клизишта и поплава у 2023.години на објектима, путевима, усјевима, средствима и добрима као и осталој инфраструктури је износила 1.172.298,25 КМ, а на упућени захтјев Влади РС изостала је помоћ, по ријечима начелника Савића.