0

Усвојен документ Стратегије развоја општине Лопаре за период 2014-2023. г.

На 10. сједници Скупштине Општине Лопаре 25.12.2013. године усвојен је документ Стратегије развоја општине Лопаре за период 2014-2023. године. Стратегијом развоја општине Лопаре за период 2014-2023. године планирана је реализација 65 пројеката/мјера из области економије, друштвеног сектора и екологије.