Избори за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Лопаре – Април 2017

Избори за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Лопаре – Април 2017
Обавјештавају се становници општине Лопаре да ће се у априли 2017. године одржати избори за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Лопаре, а на основу одлуке Скупштине општине Лопаре, број: 01/1-022-1-3/17 од 10.02.2017. године.
Избори ће се одржати дана:
02.04.2017. године (недеља) у Мјесним заједницама: Лопаре, Коњиковићи, Козјак, Лабуцка, Мачковац, Пипери, Пирковци, Тобут, Вакуф, Вукосавци, Јабланица и Брусница.

09.04.2017. године (недеља) у Мјесним заједницама: Прибој, Пељаве, Подгора, Завршје и Липовице.

23.04.2017. године (недеља) у Мјесним заједницама: Корај, Бобетино Брдо, Кореташи, Милино Село, Миросавци, Мртвица, Пукиш и Пушковац.
Сви заинтересовани за учешће на изборима могу преузети образце за кандидовање са сајта или лично у просторијама Изборне комисије општине Лопаре.
Изборна комисија ће изборе за чланове Савјета спровести у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске, Закона о локалној самоуправи, закона о равноправнсоти полова Босне и Херцеговине, статута општине Лопаре, упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесних заједница и Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Лопаре.
Кандидате за чланове Савјета могу предложити:
– најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача,

– најмање 50 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице а мјесна заједница има од 1000 до 5000 регистрованих бирача,

– Удружења грађана која дјелују на подручју општине Лопаре,

– Политичке странке које на подручју општине Лопаре имају општински одбор или други вид организовања.


Предложени кандидат мора да на дан расписивања избора испуњава сљедеће услове:
– Да има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се Савјет кандидује,
– Да је уписан у Централни бирачки списак
Чланове савјета бирају бирачи уписани у централни бирачки списак који на дан расписивања избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.