Слава Дома здравља Лопаре

Слава Дома здравља Лопаре свети Агатоник- Арлијевдан