ОПШТИНА ЛОПАРЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ: ОБАВЈЕШТЕЊЕ