ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБЕ – водоматеријал за санацију штете на водоводним инсталацијама насталој од кишних подавина на подручју насељеног мјеста Лопаре

Handler.aspx ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБЕ ВОДОМАТЕРИЈАЛ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА ВОДОВОДНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НАСТАЛОЈ ОД КИШНИХ ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ЛОПАРЕ

Handler.aspx ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ