ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2022. годину

Handler.aspx План набавки чија је вриједност већа од вриједности утврђених у члану 14. став (1) ЗЈН, Број: 02/5-404-1-1/22 од 20.01.2022. године

Handler.aspx План набавки чија је вриједност већа од вриједности утврђених у члану 14. став (1) ЗЈН, Број: 02/5-404-1-4-1/22 од 24.05.2022. године