ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2022. годину

Handler.aspx Одлука о годишњем плану јавних набавки за 2022. годину, Број: 02/5-404-1/22 од 04.01.2022. године

Handler.aspx Одлука о допуни плана јавних набавки општине Лопаре за 2022. годину, Број: 02/5-404-1-2/22 од 21.03.2022. године

Handler.aspx Одлука о другој допуни плана јавних набавки општине Лопаре за 2022. годину, Број: 02/5-404-1-3/22 од 02.05.2022. године

Handler.aspx Одлука о трећој допуни плана јавних набавки општине Лопаре за 2022. годину, Број: 02/5-404-1-4/22 од 24.05.2022. године

Handler.aspx Одлука о четвртој допуни плана јавних набавки општине Лопаре за 2022. годину, Број: 02/5-404-1-5/22 од 27.05.2022. године

Handler.aspx Одлука о петој допуни плана јавних набавки општине Лопаре за 2022. годину, Број: 02/5-404-1-6/22 од 28.09.2022. године

Handler.aspx Одлука о шестој измјени и допуни плана јавних набавки општине Лопаре за 2022. годину, Број: 02/5-404-1-7/22 од 07.11.2022. године