ОДЛУКЕ 2022

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-3-4/22 од 17.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-5-4/22 од 21.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-2-4/22 од 11.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-11-4/22 од 04.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-4-4/22 од 17.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-97-11/21 од 24.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-7-4/22 од 26.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-12-4/22 од 04.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-9-4/22 од 02.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-8-4/22 од 31.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде Број: 02/5-404-10-2/22 од 28.01.2022. године
*
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-22-4/22 од 04.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-15-4/22 од 21.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-6-9/22 од 25.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-18-4/22 од 28.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-16-4/22 од 21.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-21-4/22 од 04.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-96-9/21 од 14.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-19-4/22 од 02.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-14-4/22 од 16.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-13-4/22 од 09.02.2022. године
………
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-27-4/22 од 16.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-28-4/22 од 21.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-29-4/22 од 25.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-32-4/22 од 29.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-20-4/22 од 04.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-26-4/22 од 14.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-31-4/22 од 28.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-35-4/22 од 04.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-30-4/22 од 25.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-34-4/22 од 31.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-25-4/22 од 11.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-23-4/22 од 09.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку јавне набавке робе Број: 02/5-404-97-15/21 од 04.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-43-4/22 од 12.05.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-36-4/22 од 13.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга Број: 02/5-404-33-9/22 од 27.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-24-9/22 од 13.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-17-13/22 од 07.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-17-14/22 од 07.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-42-4/22 од 06.05.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-40-4/22 од 28.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-39-4/22 од 15.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-41-4/22 од 29.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-38-4/22 од 13.04.2022. године