ОДЛУКЕ 2022

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-3-4/22 од 17.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-5-4/22 од 21.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-2-4/22 од 11.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-11-4/22 од 04.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-4-4/22 од 17.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-97-11/21 од 24.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-7-4/22 од 26.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-12-4/22 од 04.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-9-4/22 од 02.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-8-4/22 од 31.01.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде Број: 02/5-404-10-2/22 од 28.01.2022. године
*
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-22-4/22 од 04.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-15-4/22 од 21.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-6-9/22 од 25.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-18-4/22 од 28.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-16-4/22 од 21.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-21-4/22 од 04.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-96-9/21 од 14.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-19-4/22 од 02.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-14-4/22 од 16.02.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-13-4/22 од 09.02.2022. године
………
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-27-4/22 од 16.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-28-4/22 од 21.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-29-4/22 од 25.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-32-4/22 од 29.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-20-4/22 од 04.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-26-4/22 од 14.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-31-4/22 од 28.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-35-4/22 од 04.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-30-4/22 од 25.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-34-4/22 од 31.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-25-4/22 од 11.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-23-4/22 од 09.03.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку јавне набавке робе Број: 02/5-404-97-15/21 од 04.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-43-4/22 од 12.05.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-36-4/22 од 13.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга Број: 02/5-404-33-9/22 од 27.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-24-9/22 од 13.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-17-13/22 од 07.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-17-14/22 од 07.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-42-4/22 од 06.05.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-40-4/22 од 28.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-39-4/22 од 15.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-41-4/22 од 29.04.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-38-4/22 од 13.04.2022. године
*
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-51-4/22 од 03.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-45-4/22 од 24.05.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-46-4/22 од 31.05.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-48-4/22 од 02.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-56-4/22 од 20.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Број: 02/5-404-47-10/22 од 04.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-53-4/22 од 13.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-54-4/22 од 10.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-59-4/22 од 30.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-57-4/22 од 20.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-52-4/22 од 10.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-50-4/22 од 03.06.2022. године
—————————————————-
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-62-4/22 од 07.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-66-4/22 од 21.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-68-4/22 од 29.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-49-8/22 од 21.06.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-55-8/22 од 07.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-58-8/22 од 20.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-65-4/22 од 18.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-67-4/22 од 26.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-71-4/22 од 15.08.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-64-4/22 од 11.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-61-4/22 од 08.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-72-4/22 од 17.08.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-63-4/22 од 11.07.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-73-4/22 од 31.08.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-70-4/22 од 10.08.2022. године
*
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-78-4/22 од 19.09.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-84-4/22 од 12.10.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-89-4/22 од 24.10.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама Број: 02/5-404-83-8/22 од 20.10.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба Број: 02/5-404-69-14/22 од 12.10.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-74-8/22 од 26.09.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-90-4/22 од 01.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-81-4/22 од 29.09.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-76-4/22 од 09.09.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-87-4/22 од 20.10.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-79-4/22 од 23.09.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-88-4/22 од 21.10.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-82-4/22 од 29.09.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка набавке Број: 02/5-404-80-4/22 од 28.09.2022. године
***********
Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга Број: 02/5-404-85-8/22 од 09.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-95-4/22 од 14.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-96-4/22 од 17.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-86-8/22 од 09.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-98-4/22 од 23.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 02/5-404-77-12/22 од 11.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-91-4/22 од 02.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-93-4/22 од 09.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-92-4/22 од 02.11.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-97-4/22 од 22.11.2022. године

Handler.aspx Посебна О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке Број: 02/5-404-94/22 од 08.11.2022. године
“““““
Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-94-8/22 од 05.12.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-99-4/22 од 02.12.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-101-5/22 од 16.12.2022. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-100-4/22 од 08.12.2022. године