ОДЛУКЕ 2023

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-3-3/23 од 25.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-4-3/23 од 24.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-8-3/23 од 03.02.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-102-9/22 од 27.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-7-3/23 од 31.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-5-3/23 од 27.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-2-3/23 од 13.01.2023. године