ОДЛУКЕ 2023

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба Број: 11/1-404-71-8/23 од 25.12.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга Број: 11/1-404-69-8/23 од 20.12.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рaдова Број: 11/1-404-68-9/23 од 08.12.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рaдова Број: 11/1-404-66-8/23 од 30.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-3-3/23 од 25.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-4-3/23 од 24.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-8-3/23 од 03.02.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача Број: 02/5-404-102-9/22 од 27.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-7-3/23 од 31.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-5-3/23 од 27.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-2-3/23 од 13.01.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А Број: 11/1-404-16-5/23 од 24.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-22-3/23 од 12.04.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-17-3/23 од 16.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-12-3/23 од 28.02.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-10-3/23 од 17.02.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-19-3/23 од 24.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-20-3/23 од 03.04.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-11-9/23 од 27.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-11-10/23 од 27.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-14-3/23 од 07.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-13-3/23 од 06.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-15-3/23 од 08.03.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба Број: 11/1-404-16-12/23 од 12.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-23-3/23 од 18.04.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде у поступку директног споразума Број: 11/1-404-32-3/23 од 31.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-27-3/23 од 10.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-28-3/23 од 17.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде у поступку директног споразума Број: 11/1-404-34-3/23 од 05.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 11/1-404-36-9/23 од 22.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-29-3/23 од 25.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде у поступку директног споразума Број: 11/1-404-33-3/23 од 02.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-26-10/23 од _.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде у поступку директног споразума Број: 11/1-404-31-3/23 од 31.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-30-9/23 од 20.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга Број: 11/1-404-25-8/23 од 11.05.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба, Број: 11/1-404-21-8/23 од 26.04.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању понуде у поступку директног споразума Број: 11/1-404-24-3/23 од 18.04.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-41-3/23 од 11.07.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-37-3/23 од 27.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-45-3/23 од 10.08.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-38-3/23 од 29.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-40-3/23 од 07.07.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-44-3/23 од 07.08.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-43-3/23 од 02.08.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-42-3/23 од 20.07.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-39-3/23 од 30.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-46-3/23 од 14.08.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-47-3/23 од 15.08.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка набавке Број: 11/1-404-30-11/23 од 18.07.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора другорангираном понуђачу Број: 11/1-404-35-13/23 од 13.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора трећерангираном понуђачу Број: 11/1-404-35-15/23 од 20.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова, Број: 11/1-404-48-8/23 од 25.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-54-3/23 од 21.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-53-3/23 од 20.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-49-3/23 од 04.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-57-3/23 од 13.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-52-8/23 од 10.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга Број: 11/1-404-51-8/23 од 09.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о прихватању приједлога цијене за набавку рачунарске опреме – штампача Број: 11/1-404-50-2/23 од 04.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-61-8/23 од 20.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-62-8/23 од 27.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 11/1-404-58-3/23 од 17.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-55-9/23 од 30.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга – ЛОТ2 Број: 11/1-404-56-11/23 од 10.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка набавке Број: 11/1-404-56-10/23 од 10.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба Број: 11/1-404-63-8/23 од 28.11.2023. године