ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2023. годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1/23 од 11.01.2023. године

Handler.aspx План јавних набавки за 2023.годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1-1/23 од 27.02.2023. године

Handler.aspx Измјена/допуна плана јавних набавки за 2023.годину