ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2023. годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1/23 од 11.01.2023. године

Handler.aspx План јавних набавки за 2023.годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1-1/23 од 27.02.2023. године

Handler.aspx Измјена/допуна плана јавних набавки за 2023.годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (II), Број: 02/5-404-1-2/23 од 21.03.2023. године

Handler.aspx Измјена/допуна плана јавних набавки за 2023.годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (III), Број: 02/5-404-1-3/23 од 27.04.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (IV), Број: 02/5-404-1-4/23 од 08.05.2023. године

Handler.aspx ПОСЕБНА О Д Л У К А О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, Број: 02/5-404-1-5/23 од 16.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (VI), Број: 02/5-404-1-6/23 од 21.06.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (VII), Број: 02/5-404-1-7/23 од 19.07.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (VIII), Број: 02/5-404-1-8/23 од 08.08.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (IX), Број: 02/5-404-1-9/23 од 11.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (X), Број: 02/5-404-1-10/23 од 03.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XI), Број: 02/5-404-1-9/23 од 11.09.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XII), Број: 02/5-404-1-12/23 од 25.10.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XIII), Број: 02/5-404-1-13/23 од 07.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XIV), Број: 02/5-404-1-14/23 од 24.11.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XV), Број: 02/5-404-1-15/23 од 01.12.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XVI), Број: 02/5-404-1-16/23 од 12.12.2023. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (XVII), Број: 02/5-404-1-17/23 од 26.12.2023. године