ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2024. годину

Handler.aspx ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (I), Број: 11/1-404-4-1/24 од 02.02.2024 године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (II), Број: 11/1-404-4-2/24 од 20.02.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (III), Број: 11/1-404-4-3/24 од 25.03.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (IV), Број: 11/1-404-4-4/24 од 08.05.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (V), Број: 11/1-404-4-5/24 од 27.05.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (VI), Број: 11/1-404-4-6/24 од 30.05.2024. године