ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2024. годину

Handler.aspx ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (I), Број: 11/1-404-4-1/24 од 02.02.2024 године

Handler.aspx О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (II), Број: 11/1-404-4-2/24 од 20.02.2024. године