ОДЛУКЕ 2024

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба Број: 11/1-404-26-10/24 од 22.03.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рaдова Број: 11/1-404-29-8/24 од 25.03.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова Број: 11/1-404-31-9/24 од 11.04.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рaдова Број: 11/1-404-37-8/24 од 23.04.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба Број: 11/1-404-33-9/24 од 29.04.2024. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рaдова Број: 11/1-404-42-9/24 од 13.05.2024. године