ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Љубиша Тошић

Потпредсједник Скупштине општине има право и обавезу да помаже у раду предсједника Скупштине општине и по његовом овлаштењу обавља одређене послове из његовог дјелокруга. Потпредсједник Скупштине општине замјењује предсједника у случају његове одсутности или спријечености.