2010

План буџета општине Лопаре за 2010. годину:

ПРИХОДИ (Преглед и DOWNLOAD)             РАСХОДИ  (Преглед и DOWNLOAD)

РЕБАЛАНС  Буџета општине Лопаре за 2010:

ЗБИРНО  (Преглед и DOWNLOAD)