2009

План буџета општине Лопаре за 2009. годину:

ПРИХОДИ (Преглед и DOWNLOAD)             РАСХОДИ  (Преглед и DOWNLOAD)

РЕБАЛАНС  Буџета општине Лопаре за 2009:

ПРИХОДИ (Преглед и DOWNLOAD)           РАСХОДИ  (Преглед и DOWNLOAD)