НОРМАТИВНА АКТА

Handler.aspx Пословник о раду Скупштине општине Лопаре

Handler.aspx Закон о локалној самоуправи

Handler.aspx СТАТУТ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ