2015

Handler.aspx У П У Т С Т В О за припрему Буџета општине Лопаре за 2016 . годину

Handler.aspx Буџет Општине Лопаре за 2015. годину – Образложење

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2015. годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – РАСХОДИ 2015.година

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ПРИХОДИ 2015.година

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД 2015.година