ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ ГРАЂАНИМА

Handler.aspx Захтјев за упис чињенице држављанства Републике Српске

Handler.aspx ЗАХТЈЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС ПОДАТАКА О ДРЖАВЉАНСТВУ БиХ И РС

Handler.aspx Захтјев за накнадни упис у МК рођених са подацима о држављанству на основу Закона о држављанству Р БиХ

Handler.aspx Захтјев за исправку грешкe у матичној књизи

Handler.aspx Захтјев зa накнадни упис у МК умрлих

Handler.aspxЗахтјевза склапање бракa уз присуство само једногод будућих брачних супружника

Handler.aspxЗахтјев за накнадни упис у МК рођених

Handler.aspxЗахтјев за промјену личног имена

Handler.aspxЗахтјев за овјеру потписа изван службених просторија

Handler.aspxЗахтјев за издавање преписа из архиве

Handler.aspxЗахтјев за накнадни упис у МК вјенчаних

Handler.aspxЗахтјев за поништење дуплог или не надлежно извршеног уписа у МК

Handler.aspxЗахтјев за обављање вјенчања изван службених проcторија

Handler.aspxЗАХТЈЕВ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА
БиХ – РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КАO ДВOЈНOГ ДРЖАВЉАНСТВА

Handler.aspxЗАХТЈЕВ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА
БиХ – РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КАO ДВOЈНOГ ДРЖАВЉАНСТВА

Handler.aspxЗАХТЈЕВ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БиХ – РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПО ОСНОВУ ПРИРОЂЕЊА

Handler.aspxЗАХТЈЕВ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БиХ – РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ