2016

Handler.aspx У П У Т С Т В О за припрему Буџета општине Лопаре за 2017. годину – 20.07.2016. г.

Handler.aspx Буџет Општине Лопаре за 2016. годину – Образложење

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2016. годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – РАСХОДИ 2016.година

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ПРИХОДИ 2016.година

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД 2016.година