2017

Handler.aspx ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – 27.12.2017. г.

Handler.aspx Буџет Општине Лопаре за 2017. годину

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2017. годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – РАСХОДИ за 2017.годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ПРИХОДИ за 2017.годину

Handler.aspx БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2017. годину

Handler.aspx ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – 9.12.2017. г.

Handler.aspx Буџет Општине Лопаре за 2017. годину

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2017. годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – РАСХОДИ за 2017.годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ПРИХОДИ за 2017.годину

Handler.aspx БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ