2018

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2018. годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – РАСХОДИ за 2018.годину

Handler.aspx РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ПРИХОДИ за 2018.годину

УПУТСТВО за припрему Буџета општине Лопаре за 2018 . годинуHandler.aspx  У П У Т С Т В О за припрему Буџета општине Лопаре за 2018 . годину