ОДЛУКЕ 2018

ОДЛУКЕ 2018

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању пута у Мјесној заједници Пирковци – засеок „Виногради“ – ЛОТ 1 и на асфалтирању пута у Мјесној заједници Пирковци – засеок „Тошићи“ – ЛОТ

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путничког моторног возила

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на изградњи водозахвата „Рисовац“ и „Веселиновац“ за ромско насеље у Лопарама

Handler.aspx О Д Л У К A о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђачa, 10.01.2018. године

Handler.aspxО Д Л У К A
о додјели уговора у поступку директног споразума – Понуђач ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, број: 5/18 од 10.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
о избору најповољнијег понуђача – Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 1690/18 од 24.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђачa, Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 1560/18 од 05.09.2018. године

Handler.aspxО Д Л У К A
о додјели уговора у поступку директног споразума – Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, број: 104/18 од 05.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума – Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ – ЧЕЛИЋ, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 106/18 од 17.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 89/18 од 19.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
о избору најповољнијег понуђача, Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 1690/18 од 24.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
о додјели уговора у поступку директног споразума, и Понуђачу „ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 02/10-18 од 02.10.2018.
године

Handler.aspx О Д Л У К A
о додјели уговора у поступку директног споразума, Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 110/18 од 05.10.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A о додјели уговора у поступку
директног споразума, Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 97/18 од 09.10.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 у поступку јавне набавке радова на изградњи локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Лопаре, понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МР ЈОВИЋ“ ЛОПАРЕ, број: 04/18 од 22.10.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. Лопаре, број: 5/18 од 01.11.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, број: 117/18 од 02.11.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПРОФИ – МОНТ“ УГЉЕВИК, број: 542/18 од 16.10.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-80-3/18 Датум, 12.12.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-74-3/18 Датум, 25.10.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-64-3/18 Датум, 30.10.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 и ЛОТ 3 у поступку јавне набавке радова на изградњи путева на подручју општине Лопаре, Број: 02/5-404-79-11/18 Датум, 27.12.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке радова на асфалтирању пута у Мјесној заједници Подгора, засеок „Орловине“ (успони) – ЛОТ 1 , Број: 02/5-404-79-10/18 Датум, 27.12.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању локалног пута у дијелу ромског насеља у Мјесној заједници Липовице, општина Лопаре, Број: 02/5-404-76-10/18 Датум, 23.11.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, општина Лопаре, Број: 02/5-404-84-3/18 Датум, 20.12.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, општина Лопаре, Број: 02/5-404-81-3/18 Датум, 24.12.2018. године