ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2019. годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-8/19 од 28.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-8-2/19 од 10.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-8-3/19 од 27.11.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А О О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-8-1/19 од 18.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о ванпланским набавкама као саставном дијелу Плана набавки за 2019. годину, Број: 02/5-404-1/19 од 03.01.2019. године