ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2020. годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1-1/20 од 24.01.202. године

Handler.aspx О Д Л У К А О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1-3/20 од 22.06.2020. године