ОДЛУКЕ 2020

Handler.aspx О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке, Број: 02/5-404-12-1/20 од 05.02.2019. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-9-3/20 од 03.02.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-5-3/20 од 24.01.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-2-3/20 од 13.01.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-8-3/20 од 03.02.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-4-3/20 од 20.01.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-11-3/20 од 07.02.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-3-3/20 од 16.01.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка набавке, Број: 02/5-404-18-6/20 од 05.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-13-7/20 од 05.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, Број: 02/5-404-21-4/20 од 06.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-23-7/20 од 20.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-19-3/20 од 02.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-22-3/20 од 16.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-23-3/20 од 12.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-26-3/20 од 18.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-20-3/20 од 04.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-15-3/20 од 21.02.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-16-3/20 од 24.02.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-14-3/20 од 20.02.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-24-3/20 од 11.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-6-10/20 од 02.03.2020. године
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-10-3/20 од 11.02.2020. године*

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-17-10/20 од 31.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-29-3/20 од 24.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-34-3/20 од 03.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-42-3/20 од 27.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-31-3/20 од 31.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-12-9/20 од 25.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-41-3/20 од 22.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-39-3/20 од 16.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-37-3/20 од 15.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-40-3/20 од 21.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-36-3/20 од 06.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-32-3/20 од 30.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-38-3/20 од 15.04.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-33-3/20 од 31.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-45-10/20 од 03.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-43-3/20 од 05.05.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-47-9/20 од 22.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-46-3/20 од 19.05.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-35-8/20 од 07.05.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-51-3/20 од 22.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-50-3/20 од 10.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-48-3/20 од 04.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-49-3/20 од 10.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-44-3/20 од 12.05.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-72-3/20 од 25.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-63-3/20 од 04.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-74-3/20 од 31.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-54-3/20 од 06.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-61-3/20 од 27.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-56-3/20 од 17.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-59-3/20 од 23.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-71-3/20 од 25.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-70-3/20 од 24.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-62-3/20 од 28.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-55-3/20 од 17.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-66-3/20 од 10.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-52-3/20 од 29.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-57-3/20 од 20.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-63-3/20 од 17.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-73-3/20 од 28.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-60-3/20 од 23.07.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-67-3/20 од 12.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-58-9/20 од 24.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-87-3/20 од 09.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова, Број: 02/5-404-69-10/20 од 21.09.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-90-3/20 од 14.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-53-3/20 од 29.06.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-88-3/20 од 14.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-80-3/20 од 24.09.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-7-3/20 од 03.02.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-65-9/20 од 10.09.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-78-9/20 од 09.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-81-3/20 од 28.09.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-75-9/20 од 14.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-30-3/20 од 27.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-89-3/20 од 13.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-76-3/20 од 28.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-83-3/20 од 30.09.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-28-3/20 од 23.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-25-3/20 од 12.03.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-64-3/20 од 04.08.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-82-3/20 од 29.09.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-77-3/20 од 04.09.2020. године
*******************************************
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-92-3/20 од 28.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова – изградња локалних путева на подручју насељених мјеста Јабланица, Мртвица и Брусница – Општина Лопаре (ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3), Број: 02/5-404-84-9/20 од 03.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-99-3/20 од 19.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-94-3/20 од 03.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-97-3/20 од 09.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, Број: 02/5-404-86-7/20 од 02.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-97-3/20 од 16.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-96-3/20 од 06.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-101-3/20 од 25.11.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-93-3/20 од 30.10.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка набавке, Број: 02/5-404-91-6/20 од 27.11.2020. године

****************
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, Број: 02/5-404-106-4/20 од 25.12.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних погонских горива, течности и мазива за возила Општинске управе општине Лопаре, Број: 02/5-404-104-8/20 од 28.12.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-85-13/20 од 11.12.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-102-3/20 од 02.12.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-107-3/20 од 28.12.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-105-3/20 од 04.12.2020. године