ОДЛУКЕ 2021

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-5-3/21 од 13.01.2021. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-2-3/21 од 08.01.2021. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-4-3/21 од 11.01.2021. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-10-3/21 од 03.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-6-3/21 од 13.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-8-3/21 од 22.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-3-3/21 од 08.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-17-3/21 од 18.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-16-3/21 од 17.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-15-3/21 од 11.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-9-3/21 од 01.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-7-3/21 од 20.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-19-3/21 од 23.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-11-3/21 од 03.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-29-3/21 од 29.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-32-3/21 од 07.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-30-3/21 од 01.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-20-3/21 од 02.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-27-3/21 од 24.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке робе „Набавка и испорука каменог агрегата – сепарације (фракције 0 – 60 mm) за потребе санације макадамских застора, улица и локалних путева на подручју Општине Лопаре“ Број: 02/5-404-13-10/21 од 09.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-31-3/21 од 02.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-24-4/21 од 19.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-22-3/21 од 12.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-23-3/21 од 15.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-33-3/21 од 06.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-21-3/21 од 09.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-35-3/21 од 04.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-34-3/21 од 09.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-28-3/21 од 30.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на уређењу водозахвата, те изградњи доводног водоводног цјевовода (од каптаже до Петрића), каптажног објекта и приступног макадамског пута (Петрићи – Међедник) у Мјесној заједници Јабланица – Општина Лопаре Број: 02/5-404-18-9/21 од 24.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора другорангираном понуђачу Број: 02/5-404-13-17/21 од 14.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-45-3/21 од 17.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора трећерангираном понуђачу Број: 02/5-404-13-19/21 од 19.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-40-3/21 од 29.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-36-3/21 од 14.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-42-3/21 од 10.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-44-3/21 од 17.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке робе „Набавка и испорука намирница за спремање топлог оброка запосленима у Општинској управи општине Лопаре“ Број: 02/5-404-26-10/21 од 05.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-46-3/21 од 31.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-39-3/21 од 26.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-48-3/21 од 04.06.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији и асфалтирању пута (улица Бегића махала) у Мјесној заједници Корај, на потезу од вјерског објекта (џамије) до новог асфалта (улаз у мјесну амбуланту) Број: 02/5-404-41-9/21 од 26.05.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-38-3/21 од 23.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-54-3/21 од 05.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-49-3/21 од 15.06.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-47-9/21 од 28.06.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-50-3/21 од 08.06.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-53-8/21 од 25.06.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-55-3/21 од 02.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-43-11/21 од 05.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-52-3/21 од 11.06.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-69-4/21 од 10.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-63-4/21 од 05.08.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-64-4/21 од 06.08.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-58-3/21 од 13.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-67-4/21 од 02.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-65-4/21 од 11.08.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-60-4/21 од 20.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-66-4/21 од 11.08.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-56-3/21 од 12.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-61-4/21 од 21.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-62-4/21 од 22.07.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о поступка набавке Број: 02/5-404-51-5/21 од 26.07.2021.године

*
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-72-4/21 од 17.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-79-08/21 од 05.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-71-4/21 од 16.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-75-4/21 од 30.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-84-4/21 од 27.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-78-4/21 од 12.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке робе – Набавка и испорука меса и месних прерађевина за спремање топлог оброка запосленима у Општинској управи општине Лопаре Број: 02/5-404-68-9/21 од 06.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-73-4/21 од 20.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-70-4/21 од 14.09.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-80-4/21 од 18.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-86-4/21 од 29.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-82-4/21 од 26.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-83-4/21 од 28.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на изради горњег тампонског слоја на локалном путу (од магистралног пута првог реда М1-113 према Бусији), дионица: Ракићи – Ливаде, од стационаже 1 + 100 до стационаже 2 + 400,
дужине l = 1.300 m1, ширина планума 8 m1 Број: 02/5-404-76-9/21 од 04.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-77-4/21 од 12.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-81-4/21 од 20.10.2021.године

Handler.aspx Посебна О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке Број: 02/5-404-88/21 од 05.11.2021.године

Handler.aspx Посебна О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке Број: 02/5-404-83/21 од 25.10.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-88-4/21 од 10.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-87-4/21 од 09.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-89-4/21 од 11.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-90-4/21 од 12.11.2021.године
*
Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-94-4/21 од 29.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-93-4/21 од 25.11.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-91-4/21 од 23.11.2021.године

Handler.aspx ПОСЕБНА О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке Број: 02/5-404-92/21 од 19.11.2021.године

Handler.aspx ПОСЕБНА О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке Број: 02/5-404-96/21 од 13.12.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-95-5/21 од 08.12.2021.године
*
Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-92-8/21 од 15.12.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-85-10/21 од 16.12.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-98-4/21 од 20.12.2021.године

Handler.aspx Посебна О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке Број: 02/5-404-97/21 од 14.12.2021.године