ОДЛУКЕ 2021

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-5-3/21 од 13.01.2021. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-2-3/21 од 08.01.2021. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-6-3/21 од 11.01.2021. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-10-3/21 од 03.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-6-3/21 од 13.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-8-3/21 од 22.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-3-3/21 од 08.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-17-3/21 од 18.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-16-3/21 од 17.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-15-3/21 од 11.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-9-3/21 од 01.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-7-3/21 од 20.01.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-19-3/21 од 23.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-11-3/21 од 03.02.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-29-3/21 од 29.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-32-3/21 од 07.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-30-3/21 од 01.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-20-3/21 од 02.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-27-3/21 од 24.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке робе „Набавка и испорука каменог агрегата – сепарације (фракције 0 – 60 mm) за потребе санације макадамских застора, улица и локалних путева на подручју Општине Лопаре“ Број: 02/5-404-13-10/21 од 09.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-31-3/21 од 02.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-24-4/21 од 19.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-22-3/21 од 12.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-23-3/21 од 15.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-33-3/21 од 06.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-21-3/21 од 09.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-35-3/21 од 04.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-34-3/21 од 09.04.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума Број: 02/5-404-28-3/21 од 30.03.2021.године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на уређењу водозахвата, те изградњи доводног водоводног цјевовода (од каптаже до Петрића), каптажног објекта и приступног макадамског пута (Петрићи – Међедник) у Мјесној заједници Јабланица – Општина Лопаре Број: 02/5-404-18-9/21 од 24.03.2021.године