ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2021. годину

Handler.aspx О Д Л У К А О ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, Број: 02/5-404-1-1/21 од 04.01.2021. године