ОГЛАС – Позив на усклађивање општинских аутобуских редова вожње

Позивају се заинтересовани регистровани превозници за линијски превоз лица у друмском саобраћају да поднесу приједлоге за усклађивање редова вожње општинских аутобуских линија за 2024/25 годину, за подручје општине Лопаре, закључно са 01.03.2024. године, до 12,00 часова, на адресу:

Општина Лопаре
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Ул. цара Душана 143.
75 240 Лопаре

или лично у пријемну канцеларију у приземљу зграде општине Лопаре.
Контакт телефон 055/ 650-176, локал 126 и 109, или 055/ 650-464, контакт особа: Бранка Симикић и Јово Лукић.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Лукић, дипл.инг. с.р.